Privacy- en cookiestatement FremantleMedia Netherlands

Privacy- & Cookiestatement FremantleMedia Netherlands

1. Inleiding

Dit is het privacy- en cookie statement (“Statement”) van FremantleMedia Netherlands (“Fremantle” of “wij”). Dit privacy- en cookiestatement beschrijft op welke wijze en voor welke doeleinden Fremantle jouw persoonsgegevens verwerkt.

FremantleMedia Netherlands B.V., gevestigd aan de Pieter Braaijweg 1 te (1114 AJ) Amsterdam, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals in dit Statement beschreven.

Fremantle verwerkt jouw gegevens mede ten behoeve van de aan haar gelieerde ondernemingen binnen de Fremantle-groep, zijnde Fiction Valley B.V. en Fremantle Productions B.V. Daarbij kan Fremantle gegevens verwerken onder haar handelsnamen No Pictures Please en Blue Circle.

Jouw privacy is heel belangrijk voor Fremantle en wij respecteren daarom de privacy van alle gebruikers van haar diensten en wij zorgen ervoor dat jouw (bijzondere) persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Fremantle verwerkt de door jou verstrekte persoonsgegevens alleen op de wijzen en voor de doeleinden zoals in dit Statement opgenomen. Op de verwerking is per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG) van toepassing.

 

2. Diensten

Wij verwerken en gebruiken jouw persoonsgegevens als je gebruik maakt van onze diensten, websites, applicaties en/of formulieren (gezamenlijk ”Diensten”). Onze Diensten bestaan onder andere uit:

•   Blue Circle Casting:

Aanmelding of registratie voor castings van programma’s/ projecten (bijv. als publiek, figurant, acteur, zanger, muzikant, danser of programma-kandidaat) van Fremantle of projecten van derden via www.bluecirclecasting.nl;

•   Aanmeldingen programma’s buiten Blue Circle Casting om:

Aanmelding voor programma’s (bijv. als publiek, figurant, acteur, zanger, muzikant, danser of programma-kandidaat) van Fremantle via online of offline aanmeldformulieren van Fremantle);

•   Deelname programma’s:

Deelname aan programma’s (bijv. als publiek, figurant, acteur, zanger, muzikant danser of programma-kandidaat) Fremantle;

•   Fremantle Jobs:

Inschrijven op vacatures voor functies bij Fremantle via https://jobs.fremantle.nl

 • Websites van Fremantle:
 • www.bluecircle.nl
 • www.fremantle.nl
 • www.fictionvalley.nl
 • www.nopicturesplease.nl
 • www.bluecirclecasting.nl
 • https://jobs.fremantle.nl/

3. Verwerking persoonsgegevens

Als je gebruik maakt van onze Diensten, kunnen wij je vragen om persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wanneer wij je om bepaalde gegevens vragen, heb je zelf de keuze deze wel of niet te verstrekken. Daarnaast ben je vrij om een aantal aanvullende optionele gegevens wel of niet met ons te delen. Wanneer je echter bepaalde (verplichte) gegevens niet aan ons verstrekt die wel noodzakelijk zijn om de Diensten te kunnen leveren, kan het zijn dat je niet of niet volledig van deze Diensten gebruik kunt maken.

Wij verzamelen automatisch bepaalde (gebruiks)gegevens die wij via cookies genereren. Deze gegevens gebruiken wij om onze Diensten (inclusief websites) en het exacte gebruik daarvan te analyseren. Zie hiervoor verder onder 8. Cookies.

4. Soorten persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee een persoon (direct of indirect) te herleiden is. Fremantle kan de volgende (bijzondere) persoonsgegevens van jou verzamelen en verwerken voor de doeleinden zoals in dit Statement genoemd, waaronder maar niet beperkt tot:

 • Naam, adres, woonplaats (NAW)
 • E-mailadres
 • (Mobiel) telefoonnummer
 • Geboortedatum en/of leeftijd
 • Geslacht
 • Nationaliteit/roots
 • Burgerlijke staat/ relatiestatus
 • Opleiding/ beroep
 • Rijbewijs
 • Gezinssamenstelling
 • (Profiel)foto’s
 • Audio- en video-opnames
 • (Account)gegevens van persoonlijke accounts (o.a. social media accounts zoals Facebook of Instagram account)
 • Hobby’s/ interesses/ sporten/ instrumenten
 • Ervaring op gebied van talen/dialecten/accenten
 • Gegevens van jouw locatie, huisdier of voertuig
 • Kledingmaten/ lengte/ gewicht
 • Uiterlijke kenmerken zoals bijvoorbeeld de kleuren van het haar/ ogen, maar ook tattoos en piercings, littekens of andere kenmerken
 • CV’s
 • Arbeidsverleden/ werkervaring
 • Sollicitatieformulieren
 • Referentie
 • Televisieverleden
 • Contactgegevens van ouder/voogd als je jonger bent dan 18 jaar
 • Contactgegevens van een management en/of agent
 • Financiële gegevens
 • IBAN
 • BSN
 • Ten naam stelling bank
 • Naam zoals officieel in jouw identiteitsbewijs
 • Redenen voor aanmelding(en)/ algemene interesse in een programma
 • Motivatie voor een sollicitatie
 • Overige (persoons)gegevens die van belang zijn voor de selectie of deelname aan een van onze programma’s
 • Overige (persoons)gegevens die van belang zijn voor een sollicitatieproces
 • Algemene (gebruiks)gegevens over gebruik van websites, zoals gekozen taal, locatie- en (video)weergave-instellingen, onvolledige IP-adressen, datum en tijd van interacties en bezoek- en klikgedrag

Het is niet zo dat wij alle hiervoor opgesomde gegevens van je gebruiken. Afhankelijk van de Doeleinden van verwerking zie hieronder 5. Doeleinden verwerking, zullen wij bepaalde gegevens van jou vragen en verwerken. Daarnaast zullen wij altijd aangeven welke gegevens noodzakelijk zijn en welke gegevens alleen optioneel zijn.

Afhankelijk van de exacte Dienst, kunnen wij je ook vragen om een aantal bijzondere persoonsgegevens, zoals roots, seksuele geaardheid of gedrag, gezondheids- en strafrechtelijke gegevens, geloofsovertuiging of politieke opvattingen. Wij beseffen dat dit extra gevoelige gegevens zijn en verwerken deze gegevens daarom alleen nadat wij hiervoor jouw toestemming hebben verkregen.

 

5. Doeleinden verwerking

Fremantle gebruikt de genoemde persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden.

Dienstverlening

Fremantle gebruikt de door jou verstrekte gegevens om de verlening van de volgende Diensten mogelijk te maken.

 • Aanmelding (casting) programma of project

Wanneer je wilt aanmelden voor een programma/ project van Fremantle of een project van derden, vragen wij je een aantal persoonsgegevens te verstrekken, waaronder in ieder geval jouw NAW-gegevens, e-mailadres, (mobiel) telefoonnummer, geboortedatum en geslacht.

Afhankelijk van het exacte programma/ project, kunnen wij je vragen om een aantal aanvullende (deels optionele) gegevens te verstrekken, zoals opleiding, beroep, burgerlijke staat/relatiestatus, gezinssamenstelling, hobby’s, interesses, tv-verleden, redenen voor deelname/opgave, (account)gegevens van persoonlijke accounts, foto’s van jezelf, hoe je terecht bent gekomen op onze registratiepagina en/of overige relevante informatie die je zelf kwijt wilt. Voor een gedeelte ben je vrij om te kiezen welke van deze gegevens je wel en niet aan ons verstrekt. Deze gegevens gebruiken wij om jouw aanmelding te verwerken, deze inhoudelijk te (laten) beoordelen en om de definitieve selectie en keuze(s) voor bepaalde kandidaten of deelnemers te kunnen (laten) maken. Daarnaast gebruiken wij jouw gegevens om je over de voortgang en uitkomsten van het casting- of selectietraject te informeren.

Wanneer je je via de Dienst Blue Circle Casting voor een programma of project hebt aangemeld of geregistreerd, gebruiken wij een deel van de verstrekte gegevens om je toegang tot Blue Circle Casting te verlenen. Zo hoef je deze gegevens bij aanmelden niet opnieuw in te vullen. Daarnaast kunnen wij jouw contactgegevens gebruiken om je via e-mail, telefoon, SMS of WhatsApp contact met je op te nemen, je op de hoogte te houden over mogelijke wijzigingen en/of onderhoud.

 • Deelname

Wanneer je als deelnemer definitief aan een programma/ project van Fremantle deelneemt, gebruiken en bewaren wij de door jou verstrekte gegevens ten behoeve van de verdere productie, uitzending en/of exploitatie van het programma/ project. Daarnaast gebruiken wij jouw gegevens om bijvoorbeeld contact met je te houden en je op de hoogte te houden over de opnameperiode(s) en –locatie(s), de verdere productie en uitzending(en) van het betreffende programma. Ook gebruiken wij jouw gegevens om (indien van toepassing) onze rechten te beheren, bepaalde (betaal)opdrachten uit te voeren, jouw gegevens up-to-date en kloppend te houden en voor onze eigen administratie (waaronder onze fiscale administratie en juridische administratie).

 • Sollicitaties voor werknemers en freelancers

Wanneer je wilt solliciteren op één of meerdere functies voor stagiairs, freelancers of werknemers bij Fremantle (bijvoorbeeld via onze vacaturewebsite) of wanneer je een open sollicitatie stuurt, vragen wij je een aantal persoonsgegevens te verstrekken, waaronder in ieder geval jouw NAW- gegevens, e-mailadres, (mobiel) telefoonnummer, geboortedatum, referenties en geslacht. Ook vragen wij om jouw CV en motivatiebrief te uploaden of te sturen. Deze gegevens en documenten gebruiken wij om jouw sollicitatie(s) te verwerken, deze inhoudelijk te (laten) beoordelen en om de definitieve selectie en keuze(s) voor bepaalde sollicitanten te kunnen (laten) maken. Daarnaast gebruiken wij jouw gegevens om je over de voortgang en uitkomsten van het sollicitatieproces te informeren.

Indien je definitief wordt geselecteerd voor een functie bij Fremantle dan zullen jouw persoonsgegevens verder worden verwerkt conform het Gegevensbeschermingsbeleid voor Werknemers & Freelancers (Nederland) van Fremantle. Indien je niet definitief wordt geselecteerd voor de functie waarop jij hebt gesolliciteerd dan zullen jouw gegevens worden verwijderd binnen de periode zoals opgenomen in het bewaartermijnenschema van Fremantle (zie 10. Bewaartermijnen), tenzij jij ons toestemming hebt gegeven om jouw gegevens op te nemen in onze database voor sollicitanten.

Indien je een interessant profiel hebt kan Fremantle aan jou vragen of jouw gegevens opgenomen mogen worden in haar database voor sollicitanten. Als je hiervoor toestemming geeft dan geef je toestemming aan Fremantle om de door jou ten behoeve van de sollicitatie verstrekte gegevens op te nemen in een database en om in de toekomst contact met jou op te nemen over mogelijk voor jou geschikte functies bij Fremantle en haar dochtermaatschappijen. Daarnaast geef je toestemming aan Fremantle om contact met jou op te nemen over het up-to-date te houden van jouw gegevens. Jouw gegevens zullen na verloop van een langere periode worden verwijderd conform het bewaartermijnenschema van Fremantle (zie 10. Bewaartermijnen), tenzij jij ons opnieuw toestemming geeft om jouw gegevens in de database voor sollicitanten op te nemen.

 • Nieuwsbrieven en mailings

Wanneer je je voor onze informatieservice hebt aangemeld, ontvang je regelmatig per e-mail nieuwsbrieven en mailings met informatie over Fremantle, de aan haar gelieerde ondernemingen en/of informatie over projecten of programma’s van derden. Wij versturen deze nieuwsbrieven en mailings om je op de hoogte te houden over onze programma’s, castings en overige activiteiten en om deze verder te ontwikkelen en te verbeteren. Wij gebruiken jouw gegevens om contact met je te houden, zodat wij onze nieuwsbrieven en mailings aan je kunnen versturen. Op ieder moment kan je je voor onze nieuwsbrieven en mailings in- of uitschrijven via de link in de nieuwsbrief zelf en via jouw profielinstellingen binnen de Dienst Blue Circle Casting (profiel).

Voor het versturen van onze nieuwsbrieven en mailings maakt Fremantle gebruik van de emailbeheer en verzendservice Mailchimp van Mailchimp Inc. (Mailchimp). Fremantle heeft daartoe met Mailchimp een verwerkersovereenkomst gesloten om deze informatie bij het gebruik van de emailbeheer en verzendservice van Mailchimp zo goed mogelijk te beschermen. De door Mailchimp gegenereerde informatie zou kunnen worden overgebracht naar en door Mailchimp opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Mailchimp mag deze informatie aan derden verstekken, indien Mailchimp daartoe wettelijk verplicht is of indien derden de informatie namens Mailchimp verwerken. Mailchimp stelt zich te houden aan de privacy beginselen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie verwijzen wij je graag naar het privacybeleid (Privacy Policy) van Mailchimp, hier te vinden https://mailchimp.com/gdpr/ .

 

Verbetering en analyse

Wij gebruiken algemene gebruiksgegevens ter verbetering en optimalisatie van onze Diensten (inclusief websites). Wij gebruiken deze gegevens om onder meer de inrichting en gebruikservaring van onze Diensten te verbeteren, te analyseren, te beveiligen en te optimaliseren. Daarnaast gebruiken wij deze gegevens voor statistische analyses van onder andere het bezoek- en klikgedrag op onze websites. Dit doen wij onder meer door het gebruik van cookies. Lees meer hierover onder 8. (Cookies).

 

Naleving wet- en regelgeving

Fremantle kan genoodzaakt zijn om bepaalde gegevens te gebruiken om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving of welke noodzakelijk is voor de behandeling van geschillen of het laten uitvoeren van (accountants)controles.

 

Fraude en misbruik

Fremantle kan bepaalde persoonsgegevens en algemene (gebruiks)gegevens verwerken om misbruik of fraude (o.a. gebruik in strijd met gebruiksvoorwaarden of opgeven van onjuiste of misleidende informatie) te voorkomen. In dit kader kan Fremantle op regelmatige basis hiervoor controles (laten) uitvoeren.

 

Individueel contact

Fremantle kan bepaalde persoonsgegevens verwerken, indien bijvoorbeeld een gebruiker per e-mail, SMS, WhatsApp of telefonisch met ons contact opneemt en deze gegevens op vrijwillige basis met ons deelt.

 

6. Grondslagen verwerking

Voor het gebruik van onze Diensten geldt in beginsel dat wij jouw persoonsgegevens verwerken omdat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren en aanbieden van een van onze Diensten (uitvoering overeenkomst), zoals voor jouw aanmelding of deelname aan een van onze programma’s als kandidaat, acteur, danser, zanger, muzikant, deelnemer, publiek of figurant.

Daarnaast kunnen wij een gerechtvaardigd belang hebben om bepaalde persoonsgegevens te verwerken, waarbij wij in een dergelijk geval altijd een gedegen afweging (tussen wel of niet verwerken) zullen maken (verbetering en analyse van onze Diensten en fraude en misbruik).

Ook kunnen wij jouw persoonsgegevens gebruiken nadat wij hiervoor jouw voorafgaande toestemming hebben verkregen (verwerking bijzondere persoonsgegevens en verzending nieuwsbrieven en mailings).

Tenslotte kunnen wij in sommige gevallen wettelijk verplicht zijn bepaalde gegevens te moeten verwerken (naleving wet- en regelgeving).

 

7. Delen van persoonsgegevens

Fremantle kan jouw persoonsgegevens met andere gelieerde ondernemingen binnen de Fremantle-groep, zoals Fiction Valley B.V., en Fremantle Productions B.V. delen. Wanneer dit gebeurt, zullen deze ondernemingen jouw gegevens op dezelfde manier en voor dezelfde doeleinden gebruiken zoals in dit Statement vermeld.

Fremantle kan jouw persoonsgegevens ook aan derden, zijnde klanten of afnemers van Fremantle beschikbaar stellen. Denk o.a. aan (televisie)omroepen, producenten, reclamebureaus en/ of distributeurs). Deze gegevens zullen wij dan enkel met deze derden delen voor zover dit nodig is voor de casting, productie, uitzending en/of exploitatie van een programma/project.

Fremantle kan bepaalde persoonsgegevens ook aan externe leveranciers of dienstverleners (bijv. hosting- of serviceproviders of software/applicatie ontwikkelaars) beschikbaar stellen, doch uitsluitend om de door Fremantle aangeboden Diensten te realiseren en een juiste werking daarvan mogelijk te maken.

Voor zover vereist, zullen wij met derden nadere schriftelijke afspraken overeenkomen waarbij wij het doel en de middelen voor de verwerkingen van persoonsgegevens door deze derden nader bepalen. Daarnaast geldt dat wij deze derden bepaalde instructies en standaarden zullen opleggen en hen in ieder geval zullen verplichten passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen en zich daarbij aan de geldende wet- en regelgeving te houden. Fremantle zal hiervoor de vereiste (verwerkers)overeenkomsten met dergelijke derde partijen sluiten.

Daarnaast kan Fremantle (wettelijk) verplicht zijn om zonder jouw toestemming jouw persoonsgegevens te verstrekken aan bevoegde autoriteiten, zoals toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporings- en overheidsinstanties.

Hoewel de meeste derden waarmee wij persoonsgegevens delen in landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) zijn gevestigd, kunnen derden ook elders zijn gevestigd of relevante activiteiten ontplooien. Daarom kan het nodig zijn dat Fremantle jouw persoonsgegevens doorgeeft aan landen buiten de EER. Het is mogelijk dat sommige van deze landen geen wetgeving hebben die het gebruik en doorgifte van persoonsgegevens regelt. Indien wij deze gegevens aan derden buiten de EER verstrekken, zorgen wij ervoor dat deze derden jouw gegevens op eenzelfde niveau beschermen zoals dit binnen de EER geldt.

 

8. Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die vanuit onze websites op jouw apparaten (harde schijven) worden geplaatst en opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij jouw volgend bezoek aan een van onze websites naar de servers van Fremantle of derden worden teruggestuurd. Voor zover Fremantle voor haar Diensten (inclusief websites) cookies gebruikt, gebeurt dit op de volgende wijzen.

Technische en Functionele cookies

Technische cookies zorgen ervoor dat onze Diensten (inclusief websites en onderdelen daarvan) kunnen werken en functioneren. Functionele cookies zorgen ervoor dat bepaalde gebruikersinstellingen en –voorkeuren onthouden worden, bijvoorbeeld de door jou gekozen taal-, locatie- en (video)weergave-instellingen of zodat jouw gebruikssessie kan worden onthouden.

Analytische cookies

Analytische cookies zorgen ervoor dat wij het bezoek aan onze websites kunnen meten, zodat wij onze websites en inhoud daarvan kunnen verbeteren en optimaliseren.

Voor onze websites gebruiken wij de webanalyse-service Google Analytics van Google Inc. (Google). Google Analytics helpt ons om bezoekgegevens te onderzoeken en statistische analyses te verrichten van het bezoek- en klikgedrag op onze website(s). Fremantle heeft daartoe met Google een verwerkersovereenkomst gesloten om deze informatie bij het gebruik van Google Analytics zo goed mogelijk te beschermen. Fremantle maakt hierbij gebruik van de ‘anonymize-functie’, zodat geen volledige IP- adressen naar Google worden gezonden. Verder heeft Fremantle de ‘gegevens delen’ functie uitgezet en heeft zij Google geen toestemming gegeven om deze informatie voor andere Google-diensten of doeleinden te gebruiken. De door Google gegenereerde informatie (inclusief onvolledige IP-adressen) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google mag deze informatie aan derden verstekken, indien Google daartoe wettelijk verplicht is of indien derden de informatie namens Google verwerken. Google stelt zich te houden aan de privacy beginselen zoals verwoord in de Juridische kaders voor gegevensoverdracht https://policies.google.com/privacy/frameworks?gl=NL&hl=nl.

Social Media Cookies

De inhoud van onze Diensten (websites) kan je soms door middel van buttons delen op social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van social media cookies van social media platformen of netwerken, zodat deze jou herkennen op het moment dat je een artikel of video van onze Diensten (websites) wilt delen.

Voor de exacte cookies die deze social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij je naar de verklaringen van deze social media partijen zelf. Zie hiervoor de onderstaande links:

Facebook:        https://www.facebook.com/policies/cookies       

Twitter:             https://twitter.com/en/privacy    

YouTube:          https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

Linkedin:          https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy    

Let op dat dit privacy verklaringen van derde partijen betreft waarop Fremantle geen verdere invloed heeft en die bovendien regelmatig kunnen wijzigen.

Overzicht van Cookies

Hieronder vind je een overzicht van cookies waarvan Fremantle bij het aanbieden van haar Diensten (inclusief websites) gebruik maakt.

Website

Cookienaam

Opgeslagen data

Doel

Duur (periode)

fremantle.nl

bluecircle.nl

fictionvalley.nl

nopicturesplease.nl

bluecirclecasting.nl

 

utma utmb utmc utmv utmz, last page embed preferences has logged in stats start date, stats end date, CAL, GAPS, N_T,S adsense, adsenseRefferalSourceld,

adsenseRefferalSubld,

adsenseRefferalUrl,

adsenseRefferalUrlQuery,

APISID, HSID, NID, PREF, SAPISID, SID, SNID, SSID

Verschillende alfanumerieke uniekeidentificatiegegevens, informatie over gebruiksdatum, lijst met weergaveinstellingen voor de video die wordt bekeken, Vimeo en Google Adsense alfanumerieke authenticatietokens.

Vimeo plaatst een aantal cookies op elke pagina die een Vimeo-video bevat. Hoewel we geen controle hebben over deze cookies lijken ze een combinatie van stukjes informatie te bevatten om het aantal en het gedrag van Vimeo-kijkers te meten, om informatie over de huidige instellingen voor het bekijken van video’s te bewaren, evenals een persoonlijk identificatietoken, als je bent ingelogd bij Vimeo. Bovendien kan een set cookies mbt Google Adsense-advertentiecampagnes worden ingesteld, die idetificatiegegevens bevatten die het surfgedrag van gebruikers registreren.

Er zijn enkele cookies die 10 jaar na het bekijken van een Vimeo-video verlopen, terwijl de meeste cookies tot maximaal 2 jaar na de laatste keer dat een Vimeo-video is bekeken verlopen. Zie voor meer informatie:

Vimeo's Privacy Policy

Vimeo's Cookie Policy

fremantle.nl

bluecircle.nl

fictionvalley.nl

nopicturesplease.nl

 

 

utma utmb utmc

utmv utmz

Een willekeurig uniek nummer of reeks letters of cijfers om uw browser te identificeren, de tijden en datums die u recent op de website hebt gebruikt en het marketingmateriaal of verwijzende pagina’s die u naar de site hebben geleid

Google Analytics is een webanalysedienst van Google, Inc. ("Google") om ons te helpen zien hoe onze website wordt gebruikt.

Daarbij kan informatie over uw gebruik van onze website, inclusief uw IP- adres, naar Google worden verzonden en op servers in de Verenigde Staten worden opgeslagen. De gegevens verzameld door Google Analytics worden gebruikt om te analyseren hoe vaak dezelfde mensen de website bezoeken, hoe de website wordt gevonden (van advertenties of verwijzende websites) en welke pagina's het meest worden bekeken. Deze informatie wordt gecombineerd met gegevens van duizenden andere gebruikers om een algemeen beeld te krijgen van het gebruik van de website, en wordt nooit individueel of persoonlijk geïdentificeerd en is niet gekoppeld aan andere informatie die we over u

opslaan.

De cookies met de langste duur verlopen 2 jaar na uw laatste bezoek aan de website.Andere cookies worden 6 maanden, 30 minuten of het moment dat u uw browser sluit verwijderd.

 

Zie voor meer informatie: Google's privacy policy

Opt out of Google Analytics

Bluecirclecasting.nl

XSRF-TOKEN

Laravel genereert automatisch een CSRF-token voor elke actieve gebruikerssessie die door de website wordt beheerd. Deze token wordt gebruikt om te controleren of de geverifieerde gebruiker degene is die daadwerkelijk de verzoeken aan de website doet.

Het Laravel-token helpt om websites te beschermen tegen cross-site request forgery (CSRF) aanvallen. Cross-site request forgery is een vorm van kwaadwillig gebruik waarbij ongeautoriseerde verzoeken worden uitgevoerd namens een geverifieerde gebruiker.

24 uur

 

Zie voor meer informatie: Laraval CSRF Protection

Bluecirclecasting.nl

Bluecircle casting session

Sessiecookies worden gebruikt om een sessie-ID voor de gebruiker aan te maken, zodat het systeem de gebruiker kan idetificeren als een unieke en individuele gebruiker.

Sessiecookies maken het mogelijk dat gebruikers binnen een website worden herkend, zodat elke paginawijziging of item-of gegevensselectie, die de gebruiker doet, per pagina, wordt onthouden

24 uur

 

Cookies op de vacaturewebsite

Op de vacaturewebsite (https://jobs.fremantle.nl/ )maakt Fremantle gebruik van de diensten van Homerun BV. Homerun maakt gebruik van de volgende tools van derden die gebruik maken van cookies. Voor algemene websiteanalyses maakt Homerun gebruik van Google Analytics. Homerun gebruikt widgets van Spotify, SoundCloud, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, Vimeo en Google Maps om vacatures te verrijken.

Cookie-instellingen veranderen

Je kunt cookies altijd blokkeren of verwijderen door jouw persoonlijke internetbrower instellingen aan te passen of je internetbrowser zo in te stellen dat je een melding krijgt als cookies worden verstuurd of geplaatst. Als je ervoor kiest om cookies uit te schakelen, kan dit mogelijk gevolgen hebben voor de wijze en mogelijkheden waarop je van de websites en Diensten van Fremantle gebruik kunt maken.

Hoe je je cookie-instellingen kunt wijzigen, verschilt per internetbrowser. Raadpleeg hiervoor altijd de help-functie van jouw eigen internetbrowser of klik op een van de onderstaande links om direct naar de handleiding van je internetbrowser te gaan:

Google Chrome:

Internet Explorer:

Safari:

 

9. Rechten van betrokkenen

Als betrokkene waarvan wij bepaalde persoonsgegevens verwerken, heb je een aantal rechten zoals hieronder genoemd.

 • Recht op informatie: je hebt recht op informatie over welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen en gebruiken. Dit doen wij door de uitleg zoals in dit Statement is beschreven.
 • Recht op inzage en rectificatie: je kunt ons vragen welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. Ook heb je de mogelijkheid bepaalde onjuiste of onvolledige informatie te (laten) corrigeren.
 • Recht op gegevenswissing (vergetelheid): je kunt ons vragen de persoonsgegevens die van jou hebben verwerkt te laten wissen. Dit kan alleen in bepaalde gevallen, bijvoorbeeld wanneer de verwerking niet langer noodzakelijk is (voor het oorspronkelijke doel waarvoor de gegevens zijn verzameld) of wanneer je bezwaar maakt tegen de verwerking, waarbij jouw persoonlijk belang boven dat van Fremantle gaat.
 • Recht op beperking van de verwerking: je kunt ons vragen de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken. Dit kan alleen in bepaalde gevallen, bijvoorbeeld wanneer gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt of jouw gegevens onjuist zijn.
 • Recht op dataportabiliteit: je kunt ons vragen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwerkt in een gemakkelijke toegankelijke vorm te verkrijgen of aan een andere partij (indien technisch mogelijk) over te dragen.
 • Recht op bezwaar: je kunt bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens wanneer wij een gerechtvaardigd belang hiervoor hebben. In een dergelijk geval zullen wij een belangenafweging maken en je laten weten of wij jouw gegevens wel of niet langer zullen gebruiken.
 • Recht om je toestemming in te trekken: je hebt altijd het recht om de door jou gegeven toestemming in te trekken.

Als je je als gebruiker hebt geregistreerd voor de Dienst Blue Circle Casting, kan je door in te loggen via de website (www.bluecirclecasting.nl) altijd jouw gebruiksprofiel en profielinstellingen inzien. Je kunt dan ook altijd jouw gegevens wijzigen, aanvullen of verwijderen. Wanneer je ervoor kiest om jouw gegevens of profiel te wijzigen worden jouw gegevens direct gewijzigd of verwijderd. Wanneer je ervoor kiest jouw profiel te verwijderen, worden jouw profielgegevens direct geheel verwijderd. In een dergelijk geval ontvang je ook geen nieuwsbrieven en mailings meer van ons. Daarnaast bevatten onze nieuwsbrieven en mailings standaard de mogelijkheid om je hiervoor uit te schrijven.

Wanneer je als betrokkene van een van de bovengenoemde rechten gebruik wilt maken, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens (zie 15. Contact) en stuur hiervoor een ingevuld aanvraagformulier mee. Het hiervoor bedoelde aanvraagformulier vind je hier. In geval van een dergelijk verzoek vragen wij jouw verzoek zoveel mogelijk te specificeren, bijvoorbeeld door aan te geven op welke persoonsgegevens jouw verzoek ziet en – indien mogelijk – te onderbouwen dat dit ook echt jouw gegevens zijn. Wij zullen zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst schriftelijk of per e-mail op jouw verzoek reageren. Tenslotte wijzen wij je op de mogelijkheid en jouw recht om een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in te dienen.

 

10. Bewaartermijnen

Fremantle bewaart jouw persoonsgegevens zo lang als nodig voor de doeleinden waarvoor zij jouw persoonsgegevens heeft verzameld of waarvoor deze verwerkt worden. Dit kan in sommige gevallen afwijkende bewaartermijnen opleveren. Fremantle hanteert een algemeen bewaartermijnenbeleid waarin is vastgelegd hoe lang wij gegevens bewaren. Fremantle hanteert in ieder geval de volgende concrete bewaartermijnen zoals hieronder vermeld.

Wanneer je definitief als publiek voor een van onze programma’s geselecteerd wordt, zullen wij jouw gegevens uiterlijk na de uitzendperiode van het betreffende programma verwijderen.

Wanneer je definitief als (edel)figurant, programma-deelnemer of kandidaat voor een van onze programma’s geselecteerd wordt, zullen wij jouw gegevens gebruiken voor de verdere productie, uitzending en/of exploitatie van het betreffende programma. In een dergelijk geval bewaren wij jouw gegevens voor een periode van 7 jaar. Deze periode sluit doorgaans aan bij de uitzendperiode van het betreffende programma (van de omroep/distributeur).

Wanneer je als kandidaat voor een bepaald casting- of selectietraject definitief niet geselecteerd bent zullen wij jouw persoonsgegevens zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 6 maanden na afloop van het bewuste traject verwijderen.

Wanneer je als gebruiker voor Blue Circle Casting hebt geregistreerd, maar gedurende een langere periode (zijnde 4 jaar) inactief bent en de Dienst Blue Circle Casting en/of jouw profielinstellingen niet hebt gebruikt of aangepast (na reminders), dan zullen wij jouw registratie en profielinstellingen na deze periode automatisch verwijderen. Overigens ontvang je als geregistreerde gebruiker van Blue Circle Casting standaard een jaarlijkse mailing (wanneer je een jaar geen gebruik hebt gemaakt van deze Dienst) waarin wij jou vragen jouw profielinstellingen aan te passen en/of te updaten.

Wanneer je hebt gesolliciteerd voor een functie bij Fremantle en je wordt niet definitief geselecteerd dan zullen jouw persoonsgegevens binnen 1 maand na het laatste contact met jou over de desbetreffende sollicitatie worden verwijderd.

Wanneer je toestemming hebt gegeven om te worden opgenomen in onze database voor sollicitanten, zullen wij jouw persoonsgegevens na een periode van 4 jaar verwijderen uit de database voor sollicitanten. Indien jij aan het eind van deze periode opnieuw toestemming geeft om opgenomen te worden in de database voor sollicitanten dan zullen jouw gegevens wederom na een periode van 4 jaar worden verwijderd uit de database voor sollicitanten.

Voor sommige gegevens geldt dat Fremantle wettelijk verplicht is deze gegevens voor een bepaalde periode te bewaren. In een dergelijk geval (bijvoorbeeld in geval van betalingsgegevens) bewaren wij deze gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen.

 

11. Beveiliging

Jouw persoonsgegevens worden op passende technische en organisatorische wijze door Fremantle beveiligd. Zo beveiligen wij jouw persoonsgegevens tegen verlies en/of ongeautoriseerde toegang en wijziging door gebruik te maken van adequate IT- beveiligingsmaatregelen conform de geldende wet- en regelgeving. Daarnaast maken wij gebruik van een firewall en versleutelingsmaatregelen om te voorkomen dat derden ongeautoriseerde toegang tot jouw gegevens verkrijgen. Verzamelde persoonsgegevens worden door ons opgeslagen op locaties die fysiek en technisch beveiligd zijn. Verder geldt dat slechts een beperkte groep van onze medewerkers toegang heeft tot de door jou verstrekte gegevens en deze toegang wordt bepaald en beperkt op grond van functieprofiel(en). Daarnaast maakt Fremantle gebruik van logging, zodat duidelijk is welke medeweker wanneer toegang tot bepaalde verzamelde persoonsgegevens heeft gehad. Indien wij persoonsgegevens met derden (verwerkers) delen, geldt dat wij met deze derden schriftelijke overeenkomsten sluiten waarin wij ook hen verplichten om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te treffen.

 

12. Links en koppelingen (andere websites)

Het kan zijn dat onze Diensten (inclusief websites) bepaalde links of koppelingen naar websites of social media netwerken van andere partijen bevatten. Fremantle draagt geen verantwoordelijkheid voor de verdere inhoud van deze websites en netwerken en de verwerkingen van jouw gegevens door deze partijen. Dit Statement is daarom niet van toepassing op het gebruik en verwerking van persoonsgegevens door deze websites en social media netwerken van derden. Voor meer informatie over het gebruik van en de mogelijke verwerking van persoonsgegevens door deze websites en netwerken verwijzen wij je graag naar de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen zelf.

 

13. Personen jonger dan 18

Als je jonger bent dan 18 jaar mag je alleen persoonsgegevens met ons delen als je hiervoor de voorafgaande toestemming van jouw ouders, voogd(en) of wettelijk vertegenwoordiger(s) hebt verkregen. Wanneer je je als gebruiker voor Blue Circle Casting of een andere Dienst wilt registreren of wil aanmelden voor een programma/ project, vragen wij je daarom altijd vooraf te verklaren dat jij deze toestemming daadwerkelijk hebt verkregen. Daarnaast vragen wij je om contactgegevens van jouw ouders, voogd(en) of wettelijk vertegenwoordiger(s) en zullen wij al het redelijke doen om te controleren of jij deze toestemming hebt verkregen. In automatische e-mails vanuit ons castingsysteem zal het opgegeven e-mailadres van de ouder/voogd altijd worden meegenomen in de ‘cc van de mail. Indien je deze toestemming niet hebt, is het niet toegestaan om gegevens met ons te delen en kan je dus niet van onze Diensten gebruik maken. Fremantle raadt ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) daarom altijd aan toezicht te houden bij en op het gebruik van onze Diensten door minderjarigen. Wanneer je de leeftijd bereikt van 18 jaar, zullen wij de gegevens van jouw ouder/voogd verwijderen.

 

14. Wijzigingen Statement

Fremantle heeft het recht dit Statement op ieder moment te wijzigen en de inhoud hiervan aan te passen. Wijzigingen van dit Statement zullen wij altijd via onze website(s) en/of via e-mail bekend maken, zodat je hiervan op de hoogte bent. Onderaan dit Statement staat de laatste datum van wijziging weergegeven. Voor zover nodig, zullen wij opnieuw toestemming voor deze wijzigingen vragen.

 

15. Contact

Wanneer je meer informatie wilt over de wijze waarop Fremantle persoonsgegevens verwerkt of als je vragen of opmerkingen over dit Statement hebt, kun je hiervoor altijd contact met Fremantle opnemen per email via nld.privacy@fremantle.com  of per post via FremantleMedia Netherlands B.V. Pieter Braaijweg 1, 1114 AJ, Amsterdam

 

Privacy- en Cookiestatement FremantleMedia Netherlands B.V. Versie 4.5  6 juli 2023

Voor een printbare PDF-versie van dit Statement klik hier.